OVER ONS

WIE ZIJN WIJ ?

Toneelvrienden de Lo is een toneelgezelschap met als thuishaven het gehucht Boven-Lo in Kessel-Lo, deelgemeente van Leuven.

Wij brengen elk seizoen één productie met vijf voorstellingen, meestal gespreid over het laatste weekend van januari en het eerste weekend van februari. De laatste zondag van januari spelen we een matineevoorstelling.

Geschiedenis

De levensloop van amateurtoneelvereniging Toneelvrienden de Lo verloopt zoals die bij vele andere amateurgezelschappen. Om wat geld in kas te krijgen ging in 1958 een kern van de plaatselijke KWB-afdeling aan toneel doen.

In 1959-1960 brachten zij met bescheiden middelen in een nog bescheidenere ruimte de eerste toneelopvoering met de komedie Één dag minister. Hun geestdrift en hechte kameraadschap, gekoppeld aan de vaste wil tot beter presteren, lagen mee aan de basis van een gestadige groei van het groepje. Hun toneelactiviteiten namen jaarlijks in aantal en kwaliteit toe, zodat ze weldra een volwaardige autonome kring vormden. Na enkele jaren telde de toneelkring reeds twaalf spelende mannelijke acteurs en enkele technische medewerkers.

1966 – Tranen over Terlinden

Aanvankelijk trad men op in de achterzaaltjes van de plaatselijke dorpscafés: meestal in de zaal Flora bij Rik & Marie De Becker (Mie Tekker) aan de pomp en anders in het zaaltje van Café bij Roos tegenover de kleuterschool of in de Benedenlo in zaal César. Er werd ook op verplaatsing gespeeld o.a. te Bierbeek, Geetbets, Veltem, Tienen, Dormaal…

Vanaf 1967 kon men over de ruimte van de huidige parochiezaal beschikken. Tijdens het toneeljaar 1970-71 werd beslist een toneelvereniging op te richten onafhankelijk van de KWB. Met de statuten van 26 mei 1972 werd het toneelgezelschap Toneelvrienden De Lo een feit.

1979 – De pronostiek-burgemeester

Na zestien jaren mannentoneel was het in 1975 dan zo ver. Gemengd toneel deed definitief zijn intrede bij de groep. Van dan af gaat het steeds vooruit: de jaarlijkse productie wordt geleidelijk aan niet twee of drie keer opgevoerd, maar vier keer en vanaf 1999 zelfs vijf keer, meestal in de parochiezaal aan de basisschool op de Heidebergstraat 268.

Vandaag

In 2006 werd de feitelijke vereniging omgedoopt tot een “vereniging zonder winstoogmerk”. De statuten verschenen in het Staatsblad en de officiële benaming is sedertdien “Toneelvrienden de Lo vzw”.

Onze toneelvereniging is aangesloten bij de overkoepelende organisatie Open Doek vzw, die de belangen van het amateurtheater in gans Vlaanderen behartigt. In 2009 vierden we ons 50-jarig bestaan in aanwezigheid van Leuvens burgemeester Louis Tobback.

We brengen jaarlijks vijf opvoeringen van een toneelstuk voor de bevolking van de Bovenlo en wijde omgeving en kunnen hierbij steevast rekenen op een goed gevulde  Parochiezaal. Tussentijds brengen we soms een toneelstuk op verplaatsing als de gelegenheid zich voordoet en we staan ook wel eens op het podium bij evenementen in de Stad of op “L’Eau Bruist”. 

Wij streven ernaar om met een ploeg van enthousiaste acteurs en medewerkers gezonde ontspanning te brengen met aandacht voor kwaliteit. Toneelvrienden de Lo  wil hiermee een wezenlijke bijdrage leveren tot het behoud van het plaatselijk verenigingsleven. 

In 2017 is onze voorzitter Jos Driesen, reeds 25 jaar actief lid waarvan 20 jaar als voorzitter, helaas overleden. Jos was een echte bezieler en teamspeler; hij streefde onophoudelijk naar een hoog niveau van de producties, hetgeen zich vertaalde in het behalen van de graad van uitmuntendheid bij de Provincie Vlaams-Brabant en de opeenvolgende positieve waarderingen vanwege de jury van de Leuvense toneelprijzen. Zijn overlijden is dan ook een zware tegenvaller voor de vereniging, maar alle medewerkers hebben de wil om zijn werk zonder onderbreking en in zijn geest verder te zetten.

De toneelvereniging doet via deze weg ook een warme oproep aan geïnteresseerde acteurs en actrices, vooral jongeren (ook beginners), om zich aan te sluiten om zo onze vereniging te komen versterken en tegelijk deel uit te maken van een toffe vriendenkring. 

Hoogtepunten

1998 – Bendeke Troep

Een komedie van Paul Vanbossuyt, geregisseerd door Julie Godts.

Het publiek was zo enthousiast dat er bijna gesmeekt werd om bijkomende voorstellingen te plannen, wat spijtig genoeg niet mogelijk was.

2002 – Het dagboek van Anne Frank

Bewerkt en geregisseerd door Roger Van Gompel.

Ook deze productie heeft het publiek danig aangegrepen. Roger had er video- en diaprojectie in verwerkt, live muziek en dans. Dit alles maakte deze voorstellingen onvergetelijk.

2009 – Viering 50-jarig bestaan

Op zaterdag 26 september 2009 vierden we ons 50-jarig bestaan in aanwezigheid van burgemeester Louis Tobback in de Parochiezaal, Heidebergstraat 268, Kessel-Lo.
Er was een overzichtstentoonstelling met foto’s, affiches en andere documenten uit de voorbije vijftig jaar. Voorzitter Jos Driesen hield een toespraak en er werd gezellig gebabbeld, gegeten en gedronken.

2015 – Rosalie Niemand

Bewerkt en geregisseerd door Roger Van Gompel.

Deze productie was bijzonder aangrijpend, niet in het minst omdat, totaal onverwacht, plots Liliane Stijnen, de echte Rosalie Niemand, op één van de voorstellingen aanwezig bleek te zijn. Bovendien ontroerde zij de hele zaal door op haar eentje een liedje van Nana Mouskouri op het podium te brengen.  


Provinciale toneeltornooien

De provincie Vlaams-Brabant organiseerde om de drie jaar een tornooi, waarbij de producties van de deelnemende toneelverenigingen door een jury beoordeeld werden. De vereniging werd dan, op basis van deze beoordeling, ondergebracht in één van vijf categorieën (in stijgende lijn: vierde, derde, tweede, eerste, uitmuntendheid). 

Deze subsidiebevoegdheid is nu overgeheveld van de Provincie naar het Vlaams Gewest. Op welke manier de subsidiëring in de toekomst (vanaf 2019) zal georganiseerd worden, is nog niet duidelijk.


Leuvense toneelprijzen

Wij nemen elk jaar deel aan de “De Leuvense Toneelprijzen”, een wedstrijd georganiseerd door de Stad Leuven waarbij alle theaterproducties van de Leuvense toneelgezelschappen geëvalueerd worden.
“De Leuvense Toneelprijzen” bestaan uit:

  • De Kleine Prins prijs voor de beste jeugdproductie
  • De Euripides prijs voor de beste volwassenenproductie
  • Het Fiere Margriet juweel voor de beste actrice of acteur

Voor elke prijs worden een paar producties of acteurs genomineerd. Op de proclamatie, die plaatsvindt in juni, worden dan de laureaten bekend gemaakt. Onze kleine vereniging stond hier al enkele keren in de kijker:

  • 2010: Marijke Bollen genomineerd voor haar vertolking van de meid Dorine in Tartuffe van Molière.
  • 2015: Leen De Vreese wint het Fiere Margriet juweel voor haar vertolking van Rosalie in Rosalie Niemand.
  • 2016: Marijke Bollen genomineerd voor haar vertolking van Lady Proudfoot in De nobele Spanjaard van Somerset Maugham.
  • 2018: Gert Bonkowski genomineerd voor zijn vertolking van Shylock in De koopman van Venetië van William Shakespeare.

Je kan er alles over lezen in de juryverslagen in ons archief.