Alice in wonderland

2022 ALICE IN WONDERLAND

Alice in Wonderland

Voor deze productie wilden we eens naast de lijntjes kleuren, uit onze cocon treden, "verruimend" werken. Geografisch bleven we dicht in de buurt van onze thuisbasis: we gingen aankloppen bij Monte Rosa, een organisatie op de Bovenlo waar kinderen en jongeren kunnen opgevangen en begeleid worden. Maar voor de rest was het een sprong in het onbekende: volwassen acteurs combineren met kinderen en jongeren, die bovendien geen toneelervaring hebben... een hele uitdaging!

We vertrokken van een werktitel "Ons plekske". We zouden allemaal ons plekske moeten zoeken in deze nieuwe constellatie. Het eindresultaat zou een voorstelling worden, dat was duidelijk, maar de weg daarheen moesten we nog ontdekken. Regisseur Nele Van den Ende begeleidde die zoektocht met enthousiasme. Via spel, improvisatie en tekstoefeningen slaagde zij erin om de acteurs heel dicht bij elkaar te brengen rond het thema "je eigen plek zoeken" (wie ben je, van waar kom je en waar hoor je thuis?). Het proces was bij deze productie zeker even belangrijk als het eindresultaat. Maar na enkele weken groeide - zeker bij de jongeren - de vraag naar een doel, een houvast, een 'echte' theatertekst. Zo kwamen we terecht bij Alice, een verhaal over een meisje dat op zoek gaat naar haar plek in een wondere wereld.

Alice in Wonderland van Lewis Carroll is een van de bekendste boeken in de wereldliteratuur. Er zijn diverse theaterversies van gemaakt. Regisseur Nele Van den Ende bewerkte de toneeltekst van FroeFroe voor Toneelvrienden de Lo, en integreerde input uit het repetitieproces en zelfs een gedicht van Bart Moeyaert.

Alice wil weg, weg van de stemmen die haar beoordelen (en veroordelen?). Alice zal haar eigen weg zoeken, in de verwarrende wereld van volwassenen die zich soms onbegrijpelijk gedragen. Alice volgt het Konijn en valt zo in een diepe put. Ze komt terecht in een absurde wereld waar ze allerlei vreemde figuren ontmoet, Muis, de Dodo, Dum en Dee, Schildpad, de Koning, Ikkeltje Kramikkeltje, Slaapkop, Paard, Rups, en de Hoedenmaker, en zelfs een paar speelkaarten... een wereld met een bizarre logica. Alice is bang, ze huilt, ze groeit en krimpt... maar ze houdt stand in de chaos en weerstaat zelfs aan de boze Koningin. Ze vindt uiteindelijk de weg naar haar kat Dina en terug naar huis. Het was een wonderlijke droom...

Lewis Carroll

Charles Lutwidge Dodgson, beter bekend onder zijn pseudoniem Lewis Carroll, werd geboren in 1832 als derde van 11 kinderen en groeide op in Daresbury, Cheshire (UK). Hij was als wiskundige lector aan de universiteit van Oxford (Christ Church College) maar werd vooral bekend als schrijver van "Alice's Adventures in Wonderland" (Alice in Wonderland) en "Through the Looking Glass" (Door de Spiegel) en zijn gedichten Jabberwocky en The Hunting of the Snark. Naast zijn carrière als schrijver en wiskundige, was Lewis Carroll ook diaken in de Anglicaanse Kerk en fotograaf. Hij stierf op 14 januari 1898 in Guildford (UK).

Nele Van den Ende studeerde af als Master of Education in Arts aan Fontys Hogeschool Tilburg na een vooropleiding als sociaal-cultureel werker. Ze deed onderzoek naar participatie in theater en acteert ook. Nele heeft ervaring in theaterprojectwerk met jongeren als vaste dramacoach bij Jonna vzw Toneelschool Leuven. Ze is ook theaterdocent aan de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord.

We kregen voor deze productie ook regie-ondersteuning van Bas Van Hoeck en Yoeri Lewijze, die Nele kwamen vervangen.

En Jonas Vermeulen van dOFt gaf ons een masterclass in het kader van Amateurama 2.0 van 30CC Leuven

PersonageActeur
AlicePriscilla Van Hoovels, Lana Geets, Lore Geets, Fleur De Coninck, Leen De Vreese
MuisSuzanne Meulemans
DeeNoah Meulemans
DumQuinten Vanrespaille
KonijnWim Huybreghs
Kat DinaSuzanne Meulemans
KoninginMia Blockx
VogelMarianne Walravens
DodoGriet Vos
KoningWim Huybreghs
RupsKatelijne Rouffa
PaardQuinten Vanrespaille
HoedenmakerNoah Meulemans
SlaapkopGriet Vos
Ikkeltje KramikkeltjeFleur De Coninck
Speelkaart 1Marianne Walravens
Speelkaart 2Griet Vos
SchildpadQuinten Vanrespaille

Decor : Ivo Van Gelder, Jos Loeckx, Erik Das, Leo Rouffa, Robin Vancuyck, met medewerking van Scouts Boven-Lo Nitak

Licht, geluid, camera, techniek : Paul Bielen

Rekwisieten, kledij : Marijke Bollen, Marijke Morlion, Leen De Vreese

Grime : Glenda Goffart

Teksthulp : Anita Koninx

Fotografie : Marc Smeets

Affiche & flyer : An De Vreese

Website : Willy Vandezande

Medewerkers kassa en onthaal : Anita Koninx, Marc Smeets, Francisca Vercruysse

Medewerkers bar en keuken : Els Daenen, Erik Das, Chris De Cock, Christiane Deduytschaver, Joris De Roeck, Liliane Dechamps, Ann Desmet, Selle De Vos, Bart Dewit, Viviane Humblet, Johan Hoornaert, Ivo Van Gelder, Bert Van Rossem


Subsidie aangevraagd in het kader van het relanceplan voor de cultuursector